Go to Top

MAŠINSKI MALTERI

Untitled-1bmMMMIzvođenje  i  usluga  mašinskih  maltera  sa  svim  potrebnim  materijalima uz  stručno  i  dugogodišnje  iskustvo  sa  profesionalnim  i  stručnim  kadrovima  kako  u  zemlji  tako  i  u  inostranstvu.  za  sve  izvedene  radove  dajemo  i  pismenu  garanciju  do  5  godina.